YHTEYSTIEDOT

Marko Metsämuuronen

  • Supply Chain & Internationalization Advisor
  • marko.metsamuuronen@logimove.fi
  • +358 50 566 2998

Sami Junikka

  • Logistics & Transportation Advisor
  • sami.junikka@logimove.fi
  • +358 40 141 1659

Henri Majuri

  • Digital & Technical Advisor
  • henri.majuri@logimove.fi
  • +358 40 8121 957
Kirjoita tähän oma sähköpostiosoitteesi.

Logimove Oy

Business ID / Y-tunnus: 2291123-5

Email: info@logimove.fi